Kardelen Sevdalılar Diyarına Hoşgeldiniz, 18 Aralık 2017

Behçet Kemal ÇAĞLAR

Resim bulunamadı

Erzincan’a bağtı Urumekrek (Tepecik)’te doğdu. Şaban Hami Bey’in oğludur. İlk ve orta öğrenimir Bolu İmaret Mektebi, Konya NümCıne Mektebi, Kayseri Su tânîsi, İzmir Lisesi’nde yaptı. 1925’te Zonguldak Yükse Maden Mühendis Okulu’na gireli.. (devamı…)

Şaire Ait Şiirler

İçerik bulunamadı.

logo30